Разное

Нюанси коригування митної вартості товарів: виклики для імпортерів та роль судової системи

В основному, більшість суперечок з митницею виникають через апеляції щодо рішень митниці про коригування митної вартості товару.

У процесі митного оформлення, митниця може вважати, що декларована митна вартість товару є заниженою, і в результаті відмовляє в оформленні товару, встановлюючи нову вартість і накладаючи додаткові митні збори.

Так, під час митних операцій, співробітники митниці проводять перевірку правильності вказаної декларантом митної вартості. Цей контроль проводиться під час оформлення товару, шляхом аналізу розрахунку митної вартості на основі поданої декларації та супутніх документів. У випадку виявлення несумісності в супровідних документах, митниця має право вимагати додаткові документи для підтвердження вартості товару. Декларант має надати ці документи протягом 10 календарних днів.

Митний кодекс включає перелік документів, які могуть бути запитані митницею: угода (договір, контракт) із третіми сторонами, яка пов’язана з угодою (договором, контрактом) щодо поставки товарів, митна вартість яких визначається; інформація про платежі третім сторонам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються відповідно до умов, встановлених угодою (договором, контрактом); інформація про сплату комісійних, брокерських послуг, пов’язаних із виконанням умов угоди (договору, контракту); витяг з бухгалтерських документів; ліцензійний або авторський договір покупця, який стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; копію митної декларації країни відправлення; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини. Ці документи можуть бути запитані повністю або частково.

У своєму запиті до декларанта, митниця має вказати конкретні обставини, які викликали сумніви щодо правильності визначення митної вартості, причини неможливості їх перевірки на основі документів, поданих декларантом, та вказати документи, які могли б вирішити ці сумніви. У випадку, коли додатково подані документи не переконали співробітників митниці, або якщо декларант не подав їх Ця інформація надається у вигляді рішення Митниці про коригування митної вартості.

Якщо ви не згодні з рішенням митниці, ви маєте право оскаржити рішення коригування митної вартості товару. Ви можете подати на нього скаргу до вищого органу митниці, або до суду. При цьому ви повинні бути готові пред’явити докази, що ви сплатили правильну митну вартість, і немає основ для її коригування. Зверніться до професіоналів, які допоможуть вам у цьому процесі.

Багато рішень митниці щодо корекції митної вартості товарів бувають анульованими судами через неможливість митниці обгрунтувати свої підозри щодо вірогідності представленої митної вартості товарів.

Загальна заява про те, що митна вартість товару не має документального підтвердження, є недостатньою для вимагання від декларанта додаткових документів або прийняття рішення про корекцію митної вартості, без конкретного вказівки, які частини митної вартості товарів є непідтвердженими, у чому полягає несумісність даних або які невідповідності присутні в документах, поданих декларантом.

Навіть якщо в базах даних митниці є інформація про вищу митну вартість аналогічних товарів, Верховний Суд зазвичай стає на бік імпортера і вважає, що це не є перепоною для визначення митної вартості товару на основі укладеного контракту, оскільки в цій базі не вказано інформацію про коригування заявленої митної вартості товарів, а також деталі судових рішень щодо визначення митної вартості товарів та методики її встановлення.

Порушення митницею процесу використання вторинного методу визначення митної вартості, тобто невірне визначення митної вартості митницею самою, може бути причиною для визнання незаконним і скасуванням судом рішення про коригування митної вартості.

Однак, незважаючи на вищенаведене, суд може відхилити позов імпортера. Невідповідність щодо ціни доставленого товару у документах, поданих для митного оформлення, може бути причиною відмови в позові. Якщо імпортер не може обґрунтувати, чому виникла така невідповідність і чому вказана ним митна вартість є коректною, суд може відхилити позов про анулювання рішення про коригування митної вартості, вважаючи, що митниця мала обґрунтовані сумніви щодо правильності визначеної декларантом митної вартості.

Ще одною причиною для відмови у позові може бути те, що декларант оформив поставлений товар за новою митною декларацією, вказавши в ній митну вартість, встановлену митницею, хоча випадки відмови в позовах саме з цієї причини є рідкісними.

Отже, при отриманні запиту від митниці про надання додаткових документів для визначення митної вартості товару, декларанту варто не відмовлятись. Якщо відсутні документи, які вимагає митниця, декларант має відповісти на запит, з поясненням причин відсутності цих документів.

Отримання гранту на власний бізнес може бути переламним моментом для багатьох підприємців. Ці додаткові фінансові ресурси часто відкривають нові можливості для розширення бізнесу, розвитку нових продуктів або послуг, чи модернізації інфраструктури. Однак, важливо пам’ятати, що отримання гранту — це не просто безвіддячна допомога, але й велика відповідальність. Грант на власну справу зазвичай надаються з певними вимогами або цілями, які необхідно досягти. Тому варто ретельно продумати план використання цих коштів, щоб виконати всі умови гранту та довести до успіху свій бізнес.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 78